pijl

De gemeente Den Helder heeft twee subsidieverorderingen vastgesteld, met als doel om energiebesparende maatregelen aan de eigen woning te stimuleren.

Subsidie energiebesparende maatregelen

Bent u eigenaar en bewoner van een bestaande koopwoning in gemeente Den Helder? Dan kunt u misschien subsidie krijgen voor maatregelen om in uw woning energie te besparen. Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met de omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

Voor welke maatregelen kan ik subsidie krijgen?

 • Spouwmuurisolatie
 • Binnengevelisolatie
 • Buitengevelisolatie
 • Vloerisolatie
 • Bodemisolatie
 • Dakisolatie
 • Kozijnen vervangen
 • Beglazing vervangen

U kunt ook subsidie aanvragen voor bewezen technologieën op het gebied van energiebesparing die niet in bovenstaande lijst staan. Dit bekijken we per aanvraag.

Voorwaarden

 • U bent eigenaar en bewoner van een bestaande koopwoning in gemeente Den Helder.
 • U moet de subsidie aanvragen voordat u de maatregel uitvoert.
 • Als een vergunning of ontheffing nodig is voor de maatregel, moet de vergunning verleend zijn voordat u de subsidie aanvraagt.
 • De maatregel komt voor op de Duurzame Energielijst (pdf). Meer informatie vindt u in de toelichting (pdf)
 • De maatregel voldoet aan de gestelde criteria in de Duurzame Energielijst.
 • Met een aannemerverklaring/installateurverklaring kunt u achteraf aantonen dat de maatregel is uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Maximaal 30% van de kosten (inclusief btw) met een maximum van € 500,-.

Tot wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

De gemeenteraad heeft € 50.000,- beschikbaar gesteld. De regeling stopt zodra het subsidiebedrag op is. Nieuwe aanvragen worden dan niet meer behandeld. Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Meer informatie vindt u in de subsidieverordening.

Welke maatregel is geschikt voor mijn woning?

Weet u niet welke maatregel geschikt is voor uw woning? Neemt u dan contact op met het Duurzaam Bouwloket, telefoonnummer 072 743 39 56 of via de website van Duurzaam Bouwloket. Dit is het energieloket van de gemeente waar u terecht kunt met (technische) vragen over de maatregelen.

Hoe vind ik een goed, gecertificeerd bedrijf?

Gaat u uw woning isoleren en zoekt u een betrouwbaar bedrijf dat dit voor u kan doen? Het Duurzaam Bouwloket helpt u bij het vinden van een regionaal bedrijf dat de juiste certificeringen heeft en kwaliteit levert.

Subsidie aanvragen

 1. Stuur het ondertekende, ingescande aanvraagformulier Lees voor met Readspeaker en de offerte/opdrachtbevestiging op naar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres: postbus@odnhn.nl.

 2. Het college besluit binnen 8 weken of u de subsidie krijgt of niet. U krijgt hierover een brief. Als uw aanvraag onvolledig is, heeft u daarna nog 4 weken om deze compleet te maken.

 3. Besluit het college dat u de subsidie krijgt? Dan kunt u de maatregel laten uitvoeren volgens de offerte.

 4. Is de maatregel uitgevoerd? Dan moet u binnen 2 maanden een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen. Stuur het volgende op naar Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, e-mailadres: postbus@odnhn.nl:
  1. Het ingevulde vaststellingsformulier Lees voor met Readspeaker.
  2. Bewijzen van de uitgevoerde maatregel waarvoor de subsidie is verleend:
   • kopieën van facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften).
   • een aannemerverklaring/installateursverklaring Lees voor met Readspeaker, ingevuld door het bedrijf dat de maatregel heeft uitgevoerd.
   • kopieën van de eventueel benodigde vergunningen/ontheffingen.

 5. Het college stelt daarna binnen 8 weken de subsidie vast. Zodra de subsidie is vastgesteld, maakt de gemeente binnen 4 weken het geld naar u over.

Vragen?

Heeft u nog vragen over de subsidieverordening? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088 1021398 ( maandag tot en met vrijdag 9.00 - 12:00), stuur een bericht via het contactformulier of stuur een e-mail naar postbus@odnhn.nl.

Voor inhoudelijke vragen over aanpassingen aan uw woning en de diverse maatregelen kunt u contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.