pijl

Zon op buurthuizen

Op 25 augustus 2020 zijn de 96 zonepanelen op buurthuis Elto in gebruik genomen

Onze duurzame energie          Onze duurzame energie         Onze duurzame energie         Onze duurzame energie 

Opbrengst zonnepanelen

De totale opbrengst van de 96 zonnepanelen van "Elto" is: 0,00 kWh